Search results for "Willard E. Pugh"
HD-VIETSUB RoboCop 2

RoboCop 2

RoboCop 2
HD-VIETSUB
IMDb: 5.8
117 min

Cảnh Sát Người Máy 2 (RoboCop 2) là một bộ phim hành động khoa học viễn tưởng của Mỹ năm 1990 do Irvin Kershner đạo diễn và Frank Miller và…

Country: